πηγνύῃ

πηγνύῃ
πήγνυμι
Aër.
pres subj mp 2nd sg
πήγνυμι
Aër.
pres subj act 3rd sg
πήγνυμι
Aër.
pres subj mp 2nd sg
πήγνυμι
Aër.
pres ind mp 2nd sg
πήγνυμι
Aër.
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”